28 september 13:00 - 15:00Webbinarium

Länk till Zoom webbinariet:
https://mau-se.zoom.us/webinar/register/WN_Rtm7BNMnS2-V6lN1KrhVZg


Digitala lösningar blir en norm i allt fler sammanhang. För en stor grupp människor skapar det nya möjligheter och underlättar vardagen. Men det finns även de som istället blir allt mer exkluderade på grund av digitaliseringen.

Under en eftermiddag i slutet av september samlas vi som på olika sätt möter det digitala utanförskapet för att se hur vi tillsammans kan bidra till ökad digital inkludering. Förhoppningen är att denna dag ska leda till nya tankar och idéer som kan bidra till ett socialt hållbart samhälle.

Vi välkomnar deltagare från såväl offentlig som privat sektor samt idéburna och ideella organisationer.


PROGRAM

13:00  Inledning
Ulli Samuelsson, forskare på Jönköping University och moderator för dagen

Föreläsning: Digitalt sist – hur ska alla komma med?
Stefan Johansson,  teknologie doktor och verksam på Begripsam AB. Forskar om digital inkludering.    

Paus

14:00 Perspektiv på digital inkludering
- exempel från Partnerskapet för Social innovationer 

Digital inkludering oavsett vart du bor 
Åse Classon, Ledamot i Hela Sverige Ska Leva Örebro län och ordförande i riksorganisationen 

Hemlöshet och digital inkludering
Fredrik Karlsson, Direktor Örebro Stadsmission

Digital inkludering – en möjlighet, en svårighet om jag redan står utanför?
Lotta Karlsson-Andersson, VD Activa

Konsekvenser av digitalt utanförskap
Åse Sundqvist, Verksamhetsansvarig Verdandi Örebro


Panelsamtal
under ledning av Ulli Samuelsson

15:00 Avrundning och avslut

Varmt välkommen!

Talare

Fredrik Karlsson
Direktor Örebro Stadsmission

Örebro Stadsmission är en idéburen organisation som verkar för att skapa förändring, utveckling och gemenskap för människor som på olika sätt lever i utsatthet och utanförskap. Porten är vår öppna dagverksamhet för hemlösa och personer i aktivt missbruk. Här erbjuds en trygg plats, mat och möjlighet till dusch och tvätt. En viktig funktion i arbetet är också stödjande samtal och hjälp med en fungerande vardag, inte minst kontakt med myndigheter.

Läs mer

Lotta Karlsson-Andersson
VD Activa

Activa är en stiftelse som jobbar för att människor med funktionsvariationer ska ges möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Vi har funnits sedan 1989 och jobbar över hela Örebro län. Vi har avtal med länets kommuner, driver olika former av utvecklingsprojekt och säljer utbildning vår arbetsmetod Supported Employment.

Läs mer

Stefan Johansson
Teknologie doktor och verksam på Begripsam AB

Stefan Johansson, föreläser om kognitiv tillgänglighet ur ett folkbiblioteksperspektiv. Idag behöver vi hantera digitala tjänster från myndigheter, banker och offentlig verksamhet. Men hur användarvänliga är våra webbplatser, appar och formulär? Och för vilka kan de sägas försvåra snarare än underlätta den dagliga tillvaron?

Läs mer

Ulli Samuelsson
Lektor i pedagogik vid Jönköping University

Ulli Samuelsson, forskar sedan 2007 om digital ojämlikhet och digital inkludering. Intresset för området grundlades redan på 90-talet då hon började arbeta med kompetensutveckling inom IT-området för anställda inom så väl privat som offentlig sektor. Ulli är även verksam som regionansvarig för Mötesplats Social Innovation vid Jönköping University.

Läs mer

Åse Classon
Ledamot i Hela Sverige Ska Leva Örebro län och ordförande i riksorganisationen

Hela Sverige är en ideell förening som jobbar med att främja lokalt utvecklingsarbete. Inom organisationen finns närmare 5000 lokala utvecklingsgrupper med syftet att arbeta för sin bygds utveckling i ett helhetsperspektiv. Olika lokala förutsättningar och behov gör att grupperna jobbar med olika frågor som är viktiga för bygdernas utveckling. Det finns regionala Hela Sverige-föreningar i alla län. 

Läs mer

Åse Sundqvist
Verksamhetsansvarig Verdandi Örebro

Verdandi Örebro är en social rörelse i människors vardag med målet att vara en väg till inflytande och delaktighet i samhället. På våra mötesplatser jobbar vi med kamratstöd och verksamheten präglas av värme, gemenskap, solidaritet och engagemang där varje människa ses och ges möjlighet att själv vara med och påverka och ta ansvar för vår gemensamma verksamhet. Verdandi Örebro agerar också röstbärare i frågor som berör våra deltagare.

Läs mer

Allt du behöver veta 

Seminariet anordnas som ett webbinarium och du som anmäler dig kommer att få ett mejl med all praktisk info inför det digitala seminariet.

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta petra.jansson@regionorebrolan.se, mona.hedfeldt@regionorebrolan.se, sandra.spjut@regionorebrolan.se eller ingela.pihl@oru.se

Organisatörer

Mötesplats Social Innovation
Jönköping University
Örebro universitet
Partnerskapet för sociala innovationer
Region Örebro Län
Med finansiering från Vinnova